Vzdelávanie

Súčasný postmoderný svet sa pozerá na proces vzdelávania inak, ako tomu bolo pred pár rokmi. Vzdelávanie je považované za celoživotný nikdy nekončiaci proces. Od každého z nás sa očakáva, že využije v maximálnej miere životné príležitosti na svoj osobný rast.

Nie každý je však zrelý a pripravený na tento proces. Veľkú úlohu tu mnohokrát zohrávajú negatívne skúsenosti z procesu učenia v škole. Mnohí z nás sa stretli s nekvalitnými a nezáživnými metódami výučby, ktoré nás vôbec nepripravili na autonómne učenie, ktoré je základom pre sebazdokonaľovanie v dospelosti.

Preto v rámci výcvikových a vzdelávacích aktivít používame metódy, ktoré sú inovatívne, netradičné a čerpajú z princípov autonómneho a zážitkového učenia. Všetko, čo v rámci vzdelávania robíme, je postavené na zážitku. Ide o zážitok seba samého v situáciách, ktoré sú hraničné, nezvyčajné, krízové, prekážkové alebo doposiaľ pre nás nedefinovateľné. Ponúkame vám vzdelávacie kurzy, ktoré majú svoj ohlas u našich klientov.

Povedzte nám

o Vašom projektovom zámere

Poslať e-mail