TOLES

Toles

TOLES - CENTRUM ODBORNEJ CERTIFIKÁCIE

 

EUPC s.r.o. je certifikovaným skúšobným centrom pre jazykovú skúšku Test of Legal English Skills- TOLES.  EUPC s.r.o. ako registrované TOLES certifikačné centrum je oprávnené vykonávať prípravné kurzy vrátane skúšok na všetkých úrovniach s licenčným certifikátom TOLES.

Všeobecné informácie

Jazyková skúška Test of Legal English Skills (TOLES) je jediná medzinárodne uznávaná skúška z odbornej právnickej angličtiny, ktorú je možné podstúpiť. Je organizovaná spoločnosťou Global Legal English, ktorá úzko spolupracuje s The Law Society of England and Wales a bola vytvorená v spolupráci s renomovanými advokátskymi kanceláriami. Certifikát uznávajú najprestížnejšie právne kancelárie na svete ako aj inštitúcie Európskej Únie.

Úrovne skúšky a certifikátu TOLES

Jazyková skúška TOLES nie je akademickou skúškou a preto sa viac zameriava na praktickú časť používania anglického jazyka. Skúška nie je formálne zaradená podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky, pretože jej profesionálne a právne orientovaný obsah presahuje hranice bežnej certifikácie z anglického jazyka.

  • TOLES FOUNDATION (zodpovedajúce B2 podľa Európskeho referenčného rámca)
  • TOLES HIGHER (zodpovedajúce B2/C1 podľa Európskeho referenčného rámca)
  • TOLES ADVANCED (zodpovedajúce C1/C2 podľa Európskeho referenčného rámca)

Môžem pri testovaní neuspieť?

Nie, skúška je označovaná ako „no fail exam“, takže uchádzač získava certifikát pri akomkoľvek počte bodov. Samozrejme, výsledok je bodovo odstupňovaný do jednotlivých kategórií a slovne zhodnotený, pri nízkom počte bodov sa uvádza odporúčanie na zopakovanie si učiva.

Pre koho je absolvovanie skúšky vhodné?

TOLES certifikát je vhodný pre študentov práva, študentov filologických smerov anglického jazyka, právnikov a advokátov špecializujúcich sa na medzinárodné právo, obchodné právo,  finančné právo a oblasť bankovníctva, prekladateľov a tlmočníkov z a do anglického jazyka.

Dokedy platí certifikát TOLES?

TOLES certifikát má neobmedzenú platnosť.

Z čoho pozostáva TOLES skúška?

TOLES skúška pozostáva len z písomnej časti (Reading + Writing) a z posluchu (Listening iba pre úroveň Higher). Jeho súčasťou nie je ústna časť.

Termíny testovania

Každý kalendárny rok Global Legal English organizuje 5 skúšobných termínov na skúšku TOLES, ktoré zverejníme na našej webovej stránke.

Termíny pre rok 2021

  • 24. jún 2021 (deadline pre registráciu 4. jún 2021)
  • 19. august 2021 (deadline pre registráciu 30. júl 2021)
  • 25. november 2021 (deadline pre registráciu 5. november 2021)

Kontakt

PaedDr. Mgr. Mária Baučeková
baucekova@eupc.sk
+421 915 839 690

Povedzte nám

o Vašom projektovom zámere

Poslať e-mail